KrediNotu.CO

Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki

Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki

Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki Faizsiz Tarım Kredisi 2018

Türkiye’de giderek artan ceviz tüketimi üretimin önüne geçmiş ve son yıllarda ülkemi ceviz ithal eder hale gelmiştir. Gerek tüketimdeki hızlı artış gerekse gitgide artan döviz kuru nedeniyle hem yerli hem ithal ceviz fiyatları gittikçe daha çok artmış bu durum da ceviz üretimini oldukça karlı bir sektör haline getirmiştir. Çeşitli zamanlarda çeşitli ürün ve alanlara verilen devlet teşviklerinden bu nedenlerle ceviz üreticileri/ üretmek isteyenler de yararlanır hal gelmiştir.

Ceviz yetiştiricilerinin faydalanabileceği Sertifikalı Ceviz Fidanı teşviki ve Özel Ağaçlandırma Kapsamındaki Ceviz Bahçeleri için Teşvik olmak üzere 2 adet teşvik vardır.

Sertifikalı Ceviz Fidanı Teşviki:

Bu teşvik tapulu arazisine ceviz fidanı dikmek isteyenler için geliştirilmiştir. 5 dekar ve daha büyük arazisi olup da buraya ceviz fidanı dikmek isteyenlere dekar başına 100 TL fidan desteği ve kurulacak olan damla sulama sistemi ekipman tutarının yarısı devlet tarafından verilmektedir. Şartları:

  • Arazi en az 5 dekar büyüklüğünde olmalıdır. Fiziken bitişik olan fakat farklı tapuya sahip araziler de destekten yararlanabilir.
  • Dikimi yapılacak ceviz fidanları aşılı ve sertifikalı olmalı.
  • Arazi sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS’ye kayıtlı olmalı.
  • Söz konusu arazi Tarımsal Kırsal Kalkınma Bölgelerinden birinde olmalı.
Önemli!  Ceviz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

Erozyonla Mücadele ve Özel Ağaçlandırma Teşviki

Bu teşvik ile Orman Genel Müdürlüğü’nün öncelikli her ne kadar amacı orman vasfını yitirmiş arazilerin ya da orman içi açıklık alanların ağaçlandırılarak erozyonla mücadele etmek olsa da proje kapsamında özel arazilere dikilen ağaçlar da desteklenmektedir.

Söz konusu destekten yararlanabilmek için ağaçlandırma projesi hazırlanmalı ve proje ilgili Orman Müdürlüğü’nce tasdik edilmelidir.

Projeden gerçek kişiler ile köy tüzel kişilikleri, vakıflar, dernekler, köylere hizmet götürme birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri orman vasfını yitirmiş orman arazilerinde, hazine arazilerinde, ya da şahsi arazilerinde yapacakları ağaçlandırma için teşviklerden yararlanabilirler. Orman vasfını yitirmiş ya da hazine arazilerinde özel ağaçlandırma yapabilmek için yatırımcıya arazi tahsis yapılmış olması gerekir. Tahsis işlemi şu şekillerde olabilir:

  • Orman Vasfını Yitirmiş Araziler İçin: Orman genel müdürlüğünün senede bir kez ilan ettiği araziyi kiralayarak üzerinde proje geliştirmek isteyenler başvurusunu yapar. Başvuranlar arasından yapılacak kuraya göre ilgilisine yer tahsisi yapılır. Bundan sonra yatırımcı 3 ay içerisinde özel ormanlık bürosu vasıtasıyla proje geliştirip bunu orman müdürlüğüne onaylatır. Bunun üzerinde 49 yıllığına bedelsiz olarak yer tahsisi yapılır. Kendisine yer teslim edilen kişinin 3 ay içinde çalışmalara başlaması gerekir.
  • Hazine Arazileri İçin: Hazineye ait olan ve Özel Ağaçlandırmaya uygun olan alanlar valilik, defterdarlık vb. internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir. Söz konusu alanın tahsisi için İl Milli Emlak Müdürlüğüne ya da İlçe Mal Müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru incelenip onaylandıktan sonra yatırımcıya 3 aylık proje hazırlama süresi verilir. 3 ay sonunda hazırlanan proje Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulur ve uygun görülmesi halinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü projeyi yer tahsisi için Emlak Müdürlüğüne gönderir. Bu şekilde arazi yatırımcıya 10 yıllığına kiralanmış olur. Kira bedelleri peşin veya 4 eşit taksitle alınır ve her 5 yılda bir yeniden belirlenir.
Önemli!  Devlet Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi ve Özellikleri

Yukarıda sayılan iki şekilden biri ile kendine arazi tahsisi yapılmış olanlar ya da kendine ait arazide özel ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek/tüzel kişiler projelerinin onaylanması ile ceviz yetiştiriciliği teşvikinden yararlanabilirler. Kendine ait arazide özel ağaçlandırma yapmak isteyenlerin arazi sahipliğini tapu ile belgelemesi gerekmektedir. Mahkeme kararı ile zilyetliği edinilmiş ya da tapusu olmayan yerlerde teşvikten yararlanılamaz.

Teşvikin kapsamında yer alan destekler şunlardır:

  1. Teşvik, yukarıda sayılan 3 arazi çeşidinden herhangi birinde orman köyü nüfusuna kayıtlı ya da orda ikamet eden kişilere odun dışı orman ağacı yetiştirmeleri halinde (ceviz, kestane, badem, antep fıstığı vs) 3 hektara kadar yapacakları ağaçlandırma faaliyetleri için kapsam içi giderlerin %65’i kadar ödeme şeklinde yapılır.
  2. Tüzel kişilerde alan sınırı olmaksızın kapsam için giderlerin %25’i kadar ödeme yapılır.

Desteklenecek (kapsam içi) giderler arazi üzerindeki istenmeyen örtünün temizlenmesi ce toprağın sürülmesi için yapılan giderler, dikim veya ekim çalışması giderleri, 3 yıllık bakım giderleri ile arazinin dikenli tel ile çevrilmesi için yapılan giderlerdir.

Bir önceki yazımız olan Borç Transferi (Kapatma) Kredisi Veren 5 Banka Önerisi başlıklı makalemizde birikmiş kredi borcu için kredi, borç kapatma kredisi ve borç transfer kredisi hakkında bilgiler verilmektedir.

ETİKETLER: ,
BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Güncel Kredi ve Kredi Notu Haberleri KrediNotu.CO 2014-2018
Önceki yazıyı okuyun:
SGK Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK Sorgulama Yeni düzenleme ile mevcut olan tüm sosyal güvenlik kurumları tek bir kurum altında toplanarak SGK adıyla düzenlenmiştir. Özel veya kamuda çalışan...

Kapat